Kapat
LogoSıkça Sorulanlar | Acr Gümrük Müşavirliği | Mersin
 • 1. Gümrük müşaviri kimdir ?

  Eşyanın; giriş, çıkış, aktarma, transit ve diğer gümrük işlemlerini sahipleri adına, Gümrük Kanununun uygulanmasında vekilleri sayılarak kovalayan ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nce tescil edilerek kendilerine fotoğraflı bir kimlik belgesi verilen serbest meslek sahipleridir. Detaylı bilgi için Gümrük Kanununun 225-230 maddelerine bakınız.

 • 2. Asıl manifesto nedir?

  Konşimentolara göre gemide tutulan yük defteri ve mahreç limanlardaki yetkili mercilerce tasdik edilmiş olan yük beyannamelerdir. Bu belgeler mahallindeki Türkiye Konsolosluklarına ilgililerce tasdik ettirilir. Manifestolarda eşyanın cinsi, kapların adedi, nevi, markası, numarası ve gayrisafi ağırlığı ile konşimento veya yük senetlerinin numaraları, milletler arası anlaşmalar ve gelenekler de göz önünde tutulmak suretiyle Gümrük Müsteşarlığı' nın tespit edeceği diğer bilgiler gösterilir. (Gümrük ve Dış Ticaret Terimleri Sözlüğü-1999)

 • 3. Avarya nedir ?

  Gemiye veya yüke, kendi yıpranmalarından, buz, sis gibi doğa olaylarından, mürettebatın eylemlerinden veya savaş halinde uluslararası deniz ticaret hukukunun içerdiği özel kuralların ihlal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan maddi hasarlar ve olağanüstü giderler.

 • 4. Beyan sahibi nedir ?

  Kendi adına beyanda bulunan kişiyi veya adına beyanda bulunulan kişiyi ifade eder. (G.K. 3/17 maddesi)

 • 5. Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri(BİLGEM) nedir ?

  Eşyanın gümrük sahasına girişinden çıkışına kadar tüm gümrük işlemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesine ilişkin olarak kullanılan bir yazılımdır.(Gümrük Web sayfası / modernizasyon projesi / BİLGE yazılımı)